USDT自动充提教程网

首页其他正文

提现教程

admin2021-01-1215

您好,


提现流程:


访问官网  - 点击【提现】按钮- 登入帐号;


--------------------------------------


如果您已在官网配置了火币网API,


填写提现额度提交即可;


提现地址无需填写,


系统自动获得您的提现地址,无需填写提交。


------------------------------------------


如果您没有配置火币网API,


提现地址无需填写,


系统自动提现到您充值使用的地址,无需要填写提交。


不接受提现到其他地址。